Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg

Wpis do KRS:
rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Nr KRS: 0000448514 | Siedziba: ul. Armii Krajowej 12, 78-100 Kołobrzeg


 

Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg

Wpis do KRS:
rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Nr KRS: 0000448514 | Siedziba: ul. Armii Krajowej 12, 78-100 Kołobrzeg


 

Komitet założycielski:

 • Ryszard Woźniak
 • Kamila Barczewska
 • Marek Zawadzki
 • Organ sprawujący nadzór: Minister Sportu i Turystyki

Cel działania organizacji:

 • kreowanie wizerunku Regionu Kołobrzeg i jego promocja, jako regionu atrakcyjnego turystycznie
 • prowadzenie szkoleń dla środowisk działających na rzecz turystyki
 • integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym "Regionu Kołobrzeg"
 • zwiększanie liczby turystów odwiedzających "Regionu Kołobrzeg"
 • działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
 • propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego "Regionu Kołobrzeg"
 • stworzenie oraz promocja systemu informacji, promocji i rezerwacji turystycznej
 • działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
 • opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki na obszarze "Regionu Kołobrzeg"
 • inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki
 • promowanie istniejących i kreowanie nowych produktów turystycznych "Regionu Kołobrzeg"
 • aktywizacja obszarów wiejskich „Regionu Kołobrzeg" poprzez rozwój na jej terenie pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z turystyką i kulturą
 • stwarzanie warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych
 • koordynacja działań w zakresie promocji turystyki podejmowanych na terenie "Regionu Kołobrzeg"
 • integracja podmiotów działających w branży turystycznej
 • integracja branży turystycznej z innymi branżami regionu

Nasi partnerzy

Miasto Kołobrzeg - Ustronie Morskie - Siemyśl - Karlino - Dygowo - Gmina Kołobrzeg

Nasi Partnerzy

ForumLOT.pl

Kontakt

Dyrektor: Bartosz Dobrzyński
e-mail: b.dobrzynski@lotkolobrzeg.pl
Komórka: +48 795 055 575

Adres do korespondencji:
ul. Dworcowa 1 | 78-100 Kołobrzeg

turystyka@home.pl

www.lotkolobrzeg.pl

+ 48 94 35 279 39

 

Newsletter

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

plcsenderu