Gmina Dygowo

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Kontakt Kontakt: Alicja Sałamacha
E-mail: a.salamacha@dygowo.pl
Telefon: +94 35 48 636 | +48 94 35 84 194
Reprezentant: Grzegorz Starczyk
REGON | NIP: 330920630 | 671-180-17-08

Opis

Gmina Dygowo położona jest w zlewni rzeki Parsęty – jest to główny ciek na terenie gminy. Położenie gminy w dorzeczu Parsęty oraz bliskość morza Bałtyckiego stwarzają dogodne warunki dla rozwoju turystyki, szczególnie agroturystki oraz turystyki specjalizacyjnej: wędkarstwo, turystyka rowerowa i kajakowa. Teren gminy charakteryzuje się nie zdegradowanym środowiskiem oraz licznymi zasobami kulturowymi.

Głównym atutem gminy jest jej położenie w dorzeczu Parsęty – jednej z głównych rzek Pomorza, malownicze tereny przyrodnicze i krajobrazowe, kompleksy leśne o zróżnicowanym drzewostanie, urozmaicona rzeźba terenu, czyste nie zdegradowane powietrze, zasoby środowiska kulturowego jako czynniki zachęcające do inwestowania w rozwój turystyki. Płynąca przez gminę Dygowo łososiowa rzeka Parsęta, już od lat, przyciąga swymi zasobami rzesze wędkarzy, którzy zjeżdżają na teren gminy niemal z całej Polski, zwłaszcza na zawody wędkarskie w trakcie "Biesiady łososiowej". Jedną z atrakcji gminy jest Pomnik Łososia znajdujący się na Placu Wolności w Dygowie, który stał się produktem turystycznym gminy. To właśnie przy tym pomniku corocznie spotykają się mieszkańcy, władze gminy, powiatu i rzesze wędkarzy aby wspólnie bawić się na "Biesiadzie łososiowej" – imprezie, na której można spotkać "biesiadników" z całego kraju.

Funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa może być rozwijana w oparciu o istniejące zespoły parkowo-pałacowe. Gmina Dygowo stwarza odpowiednie warunki do rozwoju różnego rodzaju usług i drobnej wytwórczości. Są tu tereny pod infrastrukturę turystyczną i wypoczynkową. W Gminie Dygowo został wyznaczony teren na rozwój turystyki. Obszar ten przylega do rzeki Parsęty, co zwiększa jego atrakcyjność. Strategicznymi kierunkami rozwoju gminy jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, z naciskiem na rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnej, aktywizacja gospodarcza i rozwój przedsiębiorczości lokalnej, rozwój infrastruktury technicznej, rozwój usług i małych firm.

Lokalizacja

Dygowo, Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1, 78-113

Nasi Partnerzy

ForumLOT.pl

Kontakt

Dyrektor: Bartosz Dobrzyński
e-mail: b.dobrzynski@lotkolobrzeg.pl
Komórka: +48 795 055 575

Adres do korespondencji:
ul. Dworcowa 1 | 78-100 Kołobrzeg

turystyka@home.pl

www.lotkolobrzeg.pl

+ 48 94 35 279 39

 

Newsletter

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

plcsenderu