Synergia dla Sukcesu

to podstawa funkcjonowania Lokalnej Organizacji Turystycznej Regionu Kołobrzeg
zjednoczenie środowiska turystycznego w celu stworzenia silnej marki regionu
zmniejszenie kosztów promocji poprzez wspólne działania marketingowe
wykaz podmiotów świadczących usługi noclegowe w Regionie Kołobrzeg
polepszenie przepływu informacji oraz komunikacji pomiędzy podmiotami

Lokalna Organizacja Turystyczna

REGIONU KOŁOBRZEG

Jesteśmy stowarzyszeniem, które działa lokalnie tworząc płaszczyznę współpracy sąsiadujących gmin i przedsiębiorców na rzecz rozwoju turystyki w regionie.

Zrzeszamy 6 gmin i 21 podmiotów turystycznych, wspólnie chcemy budować i promować silną markę regionu.

Misja: zjednoczenie środowiska turystycznego w celu stworzenia silnej marki regionu!

Nasi partnerzy

Miasto Kołobrzeg - Ustronie Morskie - Siemyśl - Karlino - Dygowo - Gmina Kołobrzeg

Cele działania

kreowanie wizerunku Regionu Kołobrzeg i jego promocja, jako regionu atrakcyjnego turystycznie
integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych
zwiększanie liczby turystów, działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki, propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego

Punkty Informacji Turystycznej

Prowadzone przez Lokalną Organizację Turystyczną w Kołobrzegu
ul. Dworcowa 1
Tel.: +48 94 35 279 39 | e-mail: turystyka@home.pl
do dnia 22.06.2 czynne od poniedziałku do soboty w godz. od 09:00 do 17:00.
W terminie od 23.06. do 31.08. czynne przez cały tydzień od 08:00 do 18:00
ul. Morska 1

tel.: +48 94 35 208 55 | e-mail: itmorska@lotkolobrzeg.pl
czynne od poniedziałku do soboty w godz. od 09:00 do 17:00

Nasi Partnerzy

ForumLOT.pl

Kontakt

Dyrektor: Bartosz Dobrzyński
e-mail: b.dobrzynski@lotkolobrzeg.pl
Komórka: +48 795 055 575

Adres do korespondencji:
ul. Dworcowa 1 | 78-100 Kołobrzeg

turystyka@home.pl

www.lotkolobrzeg.pl

+ 48 94 35 279 39

 

Newsletter

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

plcsenderu